Vladimir Kazan

Pers


Archeologische gevoeligheid, 10/04/2009

Het innig contact met de materie tekent het werk van Kazan. Zijn taal is als een archeologisch bericht gebeiteld in de huid van zijn monolithische vormen. De sculpturen van Kazan zijn rustpunten, tijdloze tekens van herkenning. Het zijn bakens van deze tijd, beladen met symbolen van beschavingen. Zijn werk verbindt heden en verleden met de vanzelfsprekendheid waarmee hij metalen verankert in steen. Een sterk métier en een zeldzame gevoeligheid worden gekoppeld aan een onuitputtelijke creativiteit.
Hij heeft een absolute voorkeur voor Belgisch marmer en blauwsteen. Kubus, zuil, balk en koffer zijn de favoriete vormen. De eenvoud van vorm sublimeert de oppervlaktestructuur: de hoogglans van het polieren zet zich af tegen de ruwgekapte steen als suggestie van het onvoltooide. De sculpturen geven vorm aan de intrinsieke schoonheid van de materialen. Op schier organische manier worden messing, tin, lood en  brons verbonden met steen. Wachtend op de patine van de tijd vertalen zij perfect de filosofie van de kunstenaar.
 
Odo Vanmeenen

Naar boven

Sensibilité archéologique, 2/04/2009

L’œuvre de Vladimir Kazan est marquée par le contact intime avec la matière.  Tel un message archéologique son langage est sculpté dans la peau de ses formes monolithiques.  Les sculptures de Kazan sont des points de repos, des points intemporels de repère.  Ce sont des marques de cette époque chargées de symboles de civilisations.  Son œuvre relie présent et passé avec la même évidence avec laquelle il ancre les métaux dans la pierre.  Un métier fort et une sensibilité rare vont de pair avec une créativité inépuisable. Ses sculptures révèlent la beauté intrinsèque des matériaux.
 

Odo Vanmeenen - traduction Maryse Moenens.

Naar boven