Conservatie van kunst


Conservatie van kunst.

 

Voor renovatie en restauratie van kunstwerken worden jaarlijks serieuze bedragen neergeteld. Veel problemen ontstaan door onoordeelkundig inlijsten en bewaring van kunstwerken in minder goede tot ronduit slechte omstandigheden. Vooral werken op papier, altijd aangewezen op een delicate behandeling, zijn hiervan vaak de dupe.


De belangrijkste factoren die de bewaring van een kunstwerk beïnvloeden zijn:

  • de schommelingen in temperatuur en vochtigheid
  • de inwerking van het licht d.w.z; de U.V.-straling in dag- en kunstlicht
  • de bescherming tegen stof en vuil
  • de invloed van de p.h.-waarde van de materialen (zuurtegraad) die in contact komen met de kunstwerken (oorzaak van verzuring )


De ideale temperatuur voor de conservatie van kunstwerken ligt tussen de 14 en 18 °C bij een luchtvochtigheidsgraad van 48 tot 55 %. Op de meeste locaties is dit praktisch alleen te realiseren door climatisatie.

 

 

Conservatie van kunstwerken op papier.

 

De meest elementaire maatregel die men kan nemen om een kunstwerk op papier te bewaren is het bewaren in een map, let wel een zuurvrije map. Door deze simpele ingreep voorkomt men verkleuring onder invloed van het licht d.w.z. de U.V.-straling in dag- en kunstlicht, vervuiling door stof en verzuring door contact met niet zuurvrije materialen. Het grote nadeel echter is dat het werk uit de map moet worden gehaald om het te bekijken met het risico op beschadigingen, kreuken en vlekken.

 

Een veel elegantere manier van bewaring die U toelaat onbeperkt van het kunstwerk te genieten en het in optimale omstandigheden te bewaren is het conserverend inlijsten. Conserverend inlijsten kan het werk door de keuze van de geschikte glassoort beschermen tegen veroudering en verkleuring door het U.V. licht, tegen aantasting door vocht, vervuiling door stof en verzuring door contact met niet zuurvrije materialen. Het gebruik van zuurvrije materialen in combinatie met de geschikte montagetechnieken creëert voor elk onderwerp de gunstigste voorwaarden voor een perfecte conservatie.


Een goede inlijsting is bovendien een discrete ondersteuning van het kunstwerk. Het is in feite de ideale combinatie van presentatie en conservatie van het kunstwerk.


lees meer over conserverend inlijsten
Conservatie van kunstwerken op doek en paneel.

 

Bij het conserveren van kunstwerken op doek en paneel is te hoge vochtigheid de basis voor het ontstaan van schimmels. Extreme droogte daarentegen leidt tot barsten en kromtrekken van panelen en spieramen. Ook de aantasting door houtworm blijft een reële bedreiging, regelmatige controle is zeker aan te raden. Houten panelen, spieramen en lijsten kunnen echter relatief gemakkelijk behandeld worden tegen schimmels en houtworm.


Vermijd vochtige en rokerige ruimtes voor de bewaring van kunstwerken maar hang ze ook niet op boven verwarmingsbronnen zoals open haarden en radiatoren of in direct zonlicht.

 

lees meer over conserverend inlijsten

 


 

 

          Inlijstatelier  Verthé  Gentsestraat 46,  8530 Harelbeke

  • reinigen en ontzuren van kunstwerken op papier.
  • reinigen en restaureren van schilderijen op doek.